บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

ด้านบัญชี

 

  • บริการรับทำบัญชีรายเดือน เช่น บัญชีซื้อ-ขาย, บัญชีรับ-จ่าย,

สมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภท ฯ

  • จัดทำและยื่นแบบภาษี ภงด. 3, 53 และ ภพ. 30 ประจำเดือน
  • ยื่นแบบภาษีประมาณการครึ่งปี
  • และปิดงบการเงินประจำปี
  • วางระบบบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชี
  • นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  • แจ้งพนักงานเข้า-ออก ต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่

เป็นต้น

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)