บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

เกี่ยวกับบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 

เป็นสำนักงานทนายความที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2555

เพื่อให้บริการด้านกฎหมาย ด้านคดีความ แก่ประชาชนทั่วไป

โดยทีมทนายความที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

และยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อวิชาชีพอย่างสูงส่ง

 

สำนักงานของเรามุ่งหวัง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ช่วยแก้ไขปัญหาด้านคดีความของท่าน ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สุด

ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร

 

"บริการด้วยใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)