บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

ยินดีต้อนรับ

 

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง

คดีล้มละลาย คดีภาษีอากร คดีอาญาทุจริต

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,

เครื่องหมายการค้า)

คดีเด็กและเยาวชน (ที่ปรึกษากฎหมายเด็ก)

คดีครอบครัว (หย่า,ฟ้องชู้,อำนาจปกครองบุตร,ผิดสัญญาหย่า,แบ่งสินสมรส) 

คดีผู้บริโภค (บัตรเครดิต,ผิดสัญญาเช่าซื้อ,ฟ้องแพทย์,ฟ้องโรงพยาบาล)

 

คดีฝ่ายเดียว เช่น รับรองบุตร, ร้องขอจัดการมรดก, ร้องขอเป็นผู้อนุบาล,

ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น

 

รับอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกาทุกคดีความ

 

รับตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และหนังสือต่างๆ อาทิเช่น การร่างพินัยกรรม,

ร่างสัญญา, การทำความเห็นทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร, หนังสือร้องทุกข์

เป็นต้น 

 

บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายเอกชน ที่ปรึกษากฎหมายองค์กรธุรกิจต่างๆ

 

บริการสืบทรัพย์ บังคับคดี รับตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ห้องชุด, ตรวจกรรมสิทธิ์รถ,

ตั้งเรื่องบังคับคดี ดูแลการขายทอดตลาด

 

บริการชั้นพนักงานสอบสวน (รับฟังข้อกล่าวหา) ชั้นพนักงานอัยการ

 

รวมทั้งยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ปรึกษาปัญหาคดีความ

โดยทีมงานทนายความผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ ยังมีบริการรับรองเอกสารโนตารี Notarial Services Attorney

(Notary Public)

 

ด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางแผนภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีธุรกิจ

รับตรวจสอบบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือน ยื่นแบบประกันสังคม ฯ

จดทะเบียนธุรกิจ อาทิเช่น จดจัดตั้งบริษัท, เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ,

เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, จดเพิ่มวัตถุประสงค์, จดเลิกกิจการ ฯลฯ

 

บริการรับรองลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดสิทธิบัตร,

จดทะเบียนลิขสิทธิ์, จดเครื่องหมายบริการ, จดเครื่องหมายรับรอง,

จดเครื่องหมายร่วม

 

 

ท่านที่มีปัญหาด้านกฎหมาย คดีความ ต้องการปรึกษาคดี ปรึกษาทนาย

กับทีมงานทนายความกรุณาติดต่อ 

091-1784515 (Dtac) 

062-4622552 (Ais)  

095-6242440 (True) 

ID Line : ctlc2125 (Chatthamlegal), tyt2125 (TP Lawyer)

Add Line Click : http://line.me/ti/p/~ctlc2125

                                  http://line.me/ti/p/~tyt2125                     

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายและคดีความได้ที่

www.facebook.com/chatthamlegal.consultants

 

ที่ Sites google

https://sites.google.com/site/chatthamlegal/

 

และที่ Google Business

https://chatthamlegal.business.site/

 

ยินดีให้คำปรึกษาทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ทีมทนายความของเรายินดีให้บริการทุกท่าน

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)